Κεραίες κυψέλωτων συστημάτων

Οι κεραίες κυψελωτών συστημάτων, είναι ενεργές κεραίες οι οποίες συνδέονται με το τηλεφωνικό κέντρο μέσω ψηφιακών συνδέσμων. Δίνουν την δυνατότητα υλοποίησης κυψελοτων δικτύων που μπορούν να καλύψουν αρκετές χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα και εξασφαλίζουν την σύνδεση των ασύρματων τηλεφώνων με το Τ/Κ.